Զ օր պահք Սուրբ Ծննդյան.

Թող աշխարհում լսվի բյո՜ւր, բյո՜ւր մանկան ճիչ Բայց մանկանց մեջ Տե՜ր Հիսուսն է լոկ Փրկիչ..   Այստեղ է ծնվել փրկիչն աշխարհի, Որ մարդկանց համար բարիք արարի. Վերցնի իր վրա մեղքը մարդկության Եվ ցույց տա նրան կյանքը հավիտյան… Սակայն փոքրհոգի մարդը հողածին Անհաղորդ մնաց Որդուն Միածին:   Բայց գթառա ՜տ է Ողորմած Տերը, Ու չի անտեսում … Մանրամասն

Ե օր. պահք Սուրբ Ծննդյան.

-Ողջո՛ւյն քեզ, Սրբուհի՛, Աստվածաբնա՛կ տաճար, մեծ Թագավորի՛ մայր, երկրպագում եմ քեզ, քանզի կրողը եղար տերերի Տիրոջ, Ով բնակվում է քո մեջ: Ընդունեց Հովսեփը Մարիամին և բնակվում էր սրբուհու հետ՝ պահպանելով նրան, հնազանդվում, հավանում, պատվում, երկրպագում, մեծացնում, սպասավորում, երկնչում, լսում էր նրան մեծ դողությամբ: Նեղվում էր Հովսեփը Մարիամի հղիության պատճառով. սրբությունից երկնչում էր խոսել, իսկ լռել … Մանրամասն