help with a glass of water – Բաժակ մը ջուրի կարիքաւորներ –

Քանի՞ բաժակ ջուրով կրնաս անոնց ծարաւը յագեցնել. կը խնդրեմ չզլանաք օգնելու. և վստահ եղէք, ինչպէս մեր Տէրը Ինք կըսէ.- «Ով որ իմ անունովս բաժակ մը ջուր տայ, անոր վարձքը պիտի չկորսուի» – Hoeveel glazen water kun je hun dorst lessen? Aarzel niet om te helpen. Wees ervan verzekerd, zoals onze Heer zelf zegt: “Wie een beker water geeft in mijn naam, zijn beloning zal niet verloren gaan.”

Լիբանանի աղէտը. Աստուածային պատիժ թէ՞ մարդկային սխալ …

Եթէ Լիբանանի մէջ կատարուած աղէտը Աստուածային պատիժէ. կը կարծէ՞ք որ հայաստանը աւելի քիչ մեղաւոր է:
իսկ եթէ աստուածային պատիժ չէ, հապա ինչպէ՞ս կարելի զայն հասկնալ հոգևոր աչքերով:

Ճշմարիտ հովիւը այսօրուան մարտահրաւէրների մէջ: 26 յուլիսի 2020թ.

Ո՞վ է պատասխանատուն՝ ժողովրդի հոգևոր այս անմխիթար վիճակի համար: Նրանց հոգևոր աճի և փրկութեան համար. չէ՞ որ մեզնից է պահանջուելու նրանցից իւրաքանչիւրի արիւնը: Եթէ նրանց մասին չենք մտածում, մի՞թէ մեր մասին էլ անհոգ ենք այդքան:

Հոգևոր վերածնունդ

-Ինչպէ՞ս փոխել եկեղեցւոյ ներկայ իրավիճակը՝
ինչպէ՞ս զօրացնել այսօրուան տկար եկեղեցին: