Մեր մասին

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐ ԱՐՄԷՆ ՔՀՆՅ. ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ Աւազանի անունով Սարգիս Մելքոնեան, ծնեալ Սուրիա Գամիշլի 20 մարտ 1971-ին. նախնական կրթութիւն ստացած եմ Գամիշլիի Ազգ. Եփրատ վարժարանէն ներս , ապա Մեծի տանն Կիլիքիոյ կաթողիկոսութեան Պիքֆայայի Զարէհեան դպրևանք. 09.09.1990 Քահանայական ձեռնադրութիւնս ստացայ Բերիոյ թեմի առաջնորդ Սուրէն Արք. Գաթարոյանի ձեռամբ, ու նշանակուեցայ որպէս վանահայր Տէր-Զօրի ապրիլեան նահատակաց յուշահամալիրին, ու անկէ ետք … Մանրամասն