«Եւ անոնց անհաւատութեան վրայ կը զարմանար»

  Այսօրուան աւետարանի մէջ զարմանալի իրողութեան մը առջև կը գտնուինք։   Նախորդ համարներու մէջ կը կարդանք Քրիստոսի հրաշագործութիւններու մասին, ու այնտեղ կը

Հրաւէրի փոխարէն հրաւէր

Մարդկային մեր յարաբերութիւններու մէջ, հրաւէրները բնական և ակնկալելիք ցանկութիւն մըն է, մանաւանդ մեր ընտանիքի անդամներու, սիրելիներու և բարեկամներուն կողմէ, ու մասնաւորաբար անոնց

Մէկ հօտ, մէկ հովիւ ու մէկ եկեղեցի

Այսօրուան աւետարանը նախորդ մեր մեկնաբանութեան շարունակութիւնն է, ուր մեր Տէրը կը խօսէր Իր հօտին ու հովիւներուն մասին. գեղեցիկ եզրափակումով է որ մեր

Հպարտութիւն – Խոնարհութիւն

Այսօրուան աւետարանին մէջ մեր Տէրը կ՛անդրադառնայ մէկ կարևոր հարցի մը, որ բանալին է և դժոխք կամ երկինք երթալու. Հպարտութիւն – Խոնարհութիւն: «Ո՛վ

Ինչպէ՞ս ընդունիլ հոգևորականը

«Ա՛ն որ ձեզ կ՚ընդունի՝ զի՛ս կ՚ընդունի. եւ ա՛ն որ զիս կ՚ընդունի՝ զիս ղրկո՛ղը կ՚ընդունի: Ահաւասիկ այս խօսքերով է որ մեր Տէրը Յիսուս