«Մի՛ վախնար, փոքրիկ հօտ վասն զի ձեր Հայրը հաճեցաւ, որ թագաւորութիւնը ձեզի տայ։», hogevor ankyun, Տէր Արմէն, hogevor karozner 2019

Յանուն Հոր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ Ամեն Ողջոյն Ձեզ սիրելի ընթերցող ունկնդիր Սուրբ Գիրքը լի է խոստումներով. Սակայն այսօրուան Աւետարանի մէջ

Ա. Կորնթացիս նամակի մեկնութիւն Մաս 1

Շնորհակալութիւն մեր առաքելութիւնը օժանդակելու համար: ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՅՆ ԱՌ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ ԱՌԱՋԻՆ Գ.- Պատմութիւն հիմնարկութեան Կորնթոսի եկեղեցւոյն Դ.- Կացութիւնը Կորնթոսի մէջ՝ Պօղոս առաքեալի մեկնումէն

Եօթը պատգամներ եօթը եկեղեցիներու 4 – Շնորհք պատրիարք / hogevor qarozner

“Գիտե՛մ քու գործերդ, աշխատանքդ ու համբերութիւնդ, եւ թէ չես կրնար հանդուրժել չարերուն: Փորձեցիր անոնք՝ որ կը հաւաստեն թէ իրենք առաքեալ են, բայց

Ի՞նչ է «Երկնքի Արքայությունը»

Hogevor karozner

Արդեն ասել ենք, որ երբ Աստված մարդուն օրհնում է, Նրան բարիքներ է մաղթում ու պարգևում։ Ամենամեծ բարիքն այն երջանկությունն է, երբ մարդ

Ի՞նչ է խոնարհությունը.

Մա´յր Սուրբ, բարեխոսի´ր, hogevor qarozner, hogevor karoz, hogevor karozner 2017, hogevor karoz 2017, հոգևոր քարոզներ, հոգեւոր քարոզ, հոգեվոր քարոզ, պատգամներ, 2016

Աստված ամեն մարդու չէ՛, որ օրհնում է և բարիքներ պարգևում։ Եթե մեկն Աստծուն ոչ հաճելի արարք թույլ տա, Աստված ինչպե՞ս կօրհնի նրան։

Կատարելություն. «Արդ, կատարեա՛լ եղէք դուք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրն է կատարեալ»։ Մատթ.5:48 – hogevor karozner

Hogevor-karozner-hogevor-qarozner

Կատարելագործվելու ընդունակ է յուրաքանչյուր մարդ արարած երեք միջոցով` ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր. Մարդու եռորակ կատարելությունը կոչվում է լուսավորություն, որն էլ հետևանք է