ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ – Շէնուդա Պատրիարք – hogevor qarozner

ԳԼՈՒԽ Զ – ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.

 

 

Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պահեցողությանը վերաբերող տարբերություններ.

Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.
Պատասխաններ գաղտնի պահեցողության վերաբերյալ.
Պատասխան ընդհանրական պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան սահմանված ժամանակահատվածներում եղած պահքի վերաբերյալ.
Պատասխան «Թող ոչ ոք ձեզ չդատի» արտահայտության մեկնաբանությանը.
Պատասխան բուսական կերակրի վերաբերյալ.
Պատասխան որոշ կերակուրներ չգործածելու վերաբերյալ.
Եկեղեցու իշխանությունը պահեցողության կազմակերպման մեջ.

Շէնուդա Պատրիարք hogevor qarozner