Աստված հանդուրժում է

Աստված ոմանց հանդուրժմ է, որովհետեւ չարչարելու միջոցով փորձիչ են դառնում Աստծո ընտրյալների համար, ինչով շատերն են համբերությամբ հաճելի դառնում Աստծուն: Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետ