ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՍ 1 – ԳԼՈՒԽ 1 և 2

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ ուղղափառ Մեկնութիւն