ԶՕՐԱՒԱՐ ԱՂՕԹՔ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ / hokevor karozner

ԶՕՐԱՒԱՐ ԱՂՕԹՔ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ / hokevor karozner
Դուն, որ չեկա՜ր մարդոց հոգիները կորսնցնելու, այլ՝ փրկելու, քու անսահման ներողամտութեամբդ ներէ՛ իմ անթիւ չարիքներս, որովհետեւ միայն դո՛ւն ես՝ երկինքի մէջ անճառելի եւ երկրի վրայ անքըննելի, որ ներկայ ես՝ գոյութիւն ունեցող իւրաքանչիւր տարրի մէջ եւ աշխարհի բոլոր կողմերը. դուն ամէն բանի սկիզբը, ամէն բանի մէջ ներկայ, որ կատարելապէս կ’օրհնաբանուիս բարձունքներուն մէջ: Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ փա՜ռք Քեզի՝ յաւիտեան: Ամէն:
ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ. ԽԱ

ԶՕՐԱՒԱՐ ԱՂՕԹՔ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Դուն, որ չեկա՜ր մարդոց հոգիները կորսնցնելու, այլ՝ փրկելու, քու անսահման ներողամտութեամբդ ներէ՛ իմ անթիւ չարիքներս, որովհետեւ միայն դո՛ւն ես՝ երկինքի մէջ անճառելի եւ երկրի վրայ անքըննելի, որ ներկայ ես՝ գոյութիւն ունեցող իւրաքանչիւր տարրի մէջ եւ աշխարհի բոլոր կողմերը. դուն ամէն բանի սկիզբը, ամէն բանի մէջ ներկայ, որ կատարելապէս կ’օրհնաբանուիս բարձունքներուն մէջ: Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին՝ փա՜ռք Քեզի՝ յաւիտեան: Ամէն:
ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ. ԽԱ