Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ քարոզներ

3 բանալիներ՝ աղօթքը ընդունելի դարձնող

Խորհուրդ խորին ես Դուն Տէր, բայց անով հանդերձ յայտնեցիր Խորհուրդներդ ինծի պէս անպիտանի մը: Փա՜ռք Քեզ այժմ, և յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:

Հալածանքներ ու նեղութիւններ. մինչև ե՞րբ

Հալածանքներ ու նեղութիւններ. մինչև ե՞րբ

Այսպիսիներ՝ Մարդահաճոյ Քրիստոս ուրացողներ, ի՞նչ ալ ըլլան պատճառները չեն կրնար արդարանալ Քրիստոսի ատեանին առջև, քանի շատ յստակ է Քրիստոսի խօսքը թէ` «ան որ զիս ուրանայ մարդոց առջև, ես ալ զինք պիտի ուրանամ հօրս առջև որ երկինքն է»:

Մահուան ճշմարտութիւնը (Դամբանական)

Մահուան ճշմարտութիւնը (Դամբանական)

4։12 Չենք ուզեր, եղբայրներ, որ տգէտ ըլլաք ննջեցեալներուն վրայով, որպէս զի չտրտմիք ինչպէս ուրիշները՝ որոնք յոյս չունին։

Տէ՜ր Քեզմէ ի՜նչ որ խնդրենք կատարէ…

Տէ՜ր Քեզմէ ի՜նչ որ խնդրենք կատարէ…

Ահաւասիկ օրինակը այնպիսի հետևորդներու, որոնք ապրեցան Քրիստոսի ժամանակաշրջանին, ականատես եղան Քրիստոսի կեանքին ու ուսուցումներուն, ան գիտակցաբար, առանց հասկնալու և անդրադառնալու իրենց խնդրածին, և աւելի կարևորը ԽՆԴՐԱՆՔԻ ՁևԻՆ ՈՒ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԵԱՆԸ, ԿԸ ...

Քիչե՞ր են անոնք որ պիտի փրկուին

Քիչե՞ր են անոնք որ պիտի փրկուին

Քրիստոնեաներուս համար փրկուողներու քանակը չէ կարևոր ու անհրաժեշտ. Այլ փրկութեան ճանապարհը գիտնալն է, քանզի միայն այդ ճանապարհն է որ կրնայ մեզ դէպի փրկութիւն առաջնորդել:

Հպարտանալ թէ ամչնալ

Հպարտանալ թէ ամչնալ

Բայց ես՝ քա՛ւ լիցի որ պարծենամ, հապա միայն մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին խաչովը, որով աշխարհ ինծի խաչը ելած է, ես ալ՝ աշխարհին։ Զարմանահրաշ մէկ համար մը, որ եզակի է Սուրբ գիրքին մէջ, և որը դարերու ընթացքին Ս. Խաչը հպարտութիւն դարձուց մեր ժողովուրդին ...