Տ.Արմէն քահանայ Մելքոնեան
visit us on facebook

Սատանան միայն քո թույլտվությամբ է ներս մտնում. 30 մայիսի 2020թ.

Սատանան միայն քո թույլտվությամբ է ներս մտնում. 30 մայիսի 2020թ.

Աստվածաշնչի ամբողջ համատեքստում կարելի է հասկանալ, որ սատանան ինքնուրույն չի գործում, այլ իր ծրագրերը իրականացնում է Աստծո սիրելի՝ մարդու միջոցով:

Ե՞րբ պիտի լինի այդ, եւ ի՞նչ կլինի նշանը.  29 մայիսի 2020թ.

Ե՞րբ պիտի լինի այդ, եւ ի՞նչ կլինի նշանը. 29 մայիսի 2020թ.

Մենք գիտենք, որ երեխան ծնողի օրինակին ավելի շատ է հետևում քան խոսքին: Աշակերտը ուսուցչի բարի օրինակին ավելի շատ է հետևում:  Ուսանողը դասախոսին է ընդօրինակում: Լավ մասնագետից շատ բան կա սովորելու:

Երբ հարցիդ մեջ չար միտում չկա, պատասխանը շուտով կլսես.   28 մայիսի 2020թ

Երբ հարցիդ մեջ չար միտում չկա, պատասխանը շուտով կլսես. 28 մայիսի 2020թ

Հիսուս շատ հաճախ հանդիմանում էր նրանց իրենց կեղծ վարքի համար, սակայն սիրով պատասխանում էր քանանացի կնոջը, որ անգիտությամբ, սակայն մաքուր սրտով էր հարցեր տալիս:

Աստուածաշունչը հոգևոր ճաշակ զարգացնող յաւերժական գիրք է:  27 մայիսի 2020թ.

Աստուածաշունչը հոգևոր ճաշակ զարգացնող յաւերժական գիրք է: 27 մայիսի 2020թ.

Բոլոր ժամանակներում էլ եղել են հավատքի ամուր սյուներ, և նրանց կողքին հայտնվել են այդ սյուների հիմքերը թուլացնողներ: Մեր ժամանակներում էլ քիչ չեն Քրիստոսի ճշմարիտ վարդապետությունը ծաղրողները և Առաքելահիմն եկեղեցու ուսմուքը խեղողները:

Տէրը Իր պտուղը ժամանակին է ուզում.  26 մայիսի 2020թ.

Տէրը Իր պտուղը ժամանակին է ուզում. 26 մայիսի 2020թ.

Մեր իրականությանը նայելիս շատ ավելի պարզ է դառնում այս առակը այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր խոշոր սեփականատեր պատրաստ է խլել այն մարդու կյանքը, որը կպահանջի իրենից ճշմարտություն: Ճշմարտությունը միշտ մեղրի պես քաղցր է քիմքին, սակայն դառն է ...

Աստված փնտրում է երրորդ որդուն. 25 մայիսի 2020թ.

Աստված փնտրում է երրորդ որդուն. 25 մայիսի 2020թ.

Տէր Հիսուս Քրիստոս շարունակ փնտրում է այն որդուն, որը խոստանում, և կատարում է, այն թզենին, որը պտուղ է տալիս, այն հողը, որ մեկի դիմաց հարյուր բերք է տալիս, այն ծառային, որը իրեն տված մնասը գործի մեջ է դնում...