Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ քարոզներ

«Սեր» բառը մինուճար է, բայց շատ բարեկամներ ունի.

«Սեր» բառը մինուճար է, բայց շատ բարեկամներ ունի.

Երբ մենք չենք սիրում որևէ մեկին, պայման չէ, որ նրան ատենք, բայց պարտադիր պայման է, որ նրան կարիքի մեջ եղած ժամանակ օգնենք, խրատենք` եթե կարիքը կա, ընկած է` բարձրացնենք:

Աշակերտ, ընտրեալ, Առաքեալ, կորստեան որդի:

Աշակերտ, ընտրեալ, Առաքեալ, կորստեան որդի:

Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ ընտրուած է Քրիստոսին աշակերտելու, սակայն քիչերուն է որ Աստուածային շնորհը կընտրէ առաքելութեան, քանի որ բոլոր աշակերտները չեն որոնք ձգտումը ունին առաքեալ ըլլալու, և ոչ ալ բոլոր Ձգտողներուն է որ Աստուած կընտրէ այդ Շնորհը տալու:

Խոզերի՞ն ես տալիս սրբութիւնը, թե՞ արժանաւորին

Խոզերի՞ն ես տալիս սրբութիւնը, թե՞ արժանաւորին

Այսօրուան Սուրբ խօսքերուդ մէջ փորձեցի քննել ինքզինքս, միևնոյն ժամանակ վախնալով որ այդ եզրակացութեան գամ, թէ ես ալ այդ (շուներէն և խոզերէն) մէկը ըլլամ, որը անարժանաբար, և բախտի բերմամբ ծնած եմ Քրիստոնեայ ընտանիքի մը մէջ, ու քեզի որդեգիր դարձած ...

Փորէն վե՞ր թէ վար, ու՞ր է կեդրոնացումդ

Փորէն վե՞ր թէ վար, ու՞ր է կեդրոնացումդ

Մեր ժողովուրդի բոլոր խաւերուն մէջ հոգևոր տգիտութեան խաւարն է որ կը տիրէ. ԵՒ երանի թէ միայն այդքանը. Այլ շատ յաճախ անոնք նոյնիսկ հոգևորը լսելու ցանկութիւնն իսկ չունին. Իսկ երբ հոգևորի մասին խօսուի, անոնք մկրտուած քրիստոնեաներ են, ու կը հաւատան ...

«Մի՛ վախնար, փոքրիկ հօտ վասն զի ձեր Հայրը հաճեցաւ, որ թագաւորութիւնը ձեզի տայ։»,  hogevor ankyun, Տէր Արմէն, hogevor karozner 2019

«Մի՛ վախնար, փոքրիկ հօտ վասն զի ձեր Հայրը հաճեցաւ, որ թագաւորութիւնը ձեզի տայ։», hogevor ankyun, Տէր Արմէն, hogevor karozner 2019

Յանուն Հոր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ Ամեն Ողջոյն Ձեզ սիրելի ընթերցող ունկնդիր Սուրբ Գիրքը լի է խոստումներով. Սակայն այսօրուան Աւետարանի մէջ եղածը եզակի խոստում է: «Մի՛ վախնար, փոքրիկ հօտ»: Եզակին այս համարին մէջ չվախնալու խոստումը չէ, այլ մեզ ...

«Սա սարքած գործ էր իրենց գլխին»

«Սա սարքած գործ էր իրենց գլխին»

Որպէսզի հաւատքն ու վստահութիւնը Քրիստոսի անձին նկատմամբ խարսխուի իրենց մէջ: Քրիստոսի ներկայութիւնը թէկուզ և հեռուէն պէտք է բաւարար ըլլայ որպէսզի անոնք չերկմտին ու չվախնան: