Տկար ու երկչոտ են այն մեղավորները, ովքեր ափսոսում են, որ թողել են մեղքը: Ուսուցանում են Սուրբերը…

Բոլոր իսրայելացիները Եգիպտոսից դուրս եկան, բայց ոչ բոլորը թողեցին նախկին սովորություններն ու նախասիրությունները: Ահա թե ինչու նրանցից ոմանք անապատում դեգերելիս ափսոսանքով էին հիշում միսն ու բանջարեղենը, որ ուտում էին Եգիպտոսում: Նույնպես և ապաշխարողները հաճախ խոստանում էին չկրկնել մեղքը բայց պահպանում են մեղքի նկատմամբ հակվածությունը: Նրանց սրտերը ժամանակ առ ժամանակ դեպի ետ են շրջվում, ինչպես Սոդոմից … Մանրամասն

Օրհնեալ Տէր՝ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո.

Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք: Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ: Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛: Առաջնորդեա՛ մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, եւ ուսո՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս Քո արդարութեամբ. պահեա՛ ի խաղաղութեան զկեանս մեր եւ զգնացս ի հաճոյս Քո:   Թող այսօրվա մեր վերջին միտքը քնելուց առաջ դարձյալ լինի աղոթքը բոլոր նրանց … Մանրամասն

Երախտապարտ ենք խաղաղ գիշերվա համար, գոհանում ենք բարի առավոտի համար և օրհնություն ենք խնդրում Աստծուց` օրը իր կամքով սկսելու համար:

Մարդ – Աստված հարաբերությամբ է պայմանավորված մարդու հոգևոր կյանքի ընթացքը: Լսենք մեր Հայրերին… 10 ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐԸ շատ համառոտ մեր կյանքում… 1 Աստվածսիրությունը համարվեց ամենամեծ առաքինություը, քանզի առաջին պատվիրանն է: Եթե մեկը սրբակենցաղ է, ապա դա իրենից չէ, այլ Աստված է նրա մեջ բնակվում: 2 Եթե օրվա ընթացքում մենք ավելի շատ խոսում ենք նյութից, կենցաղից, և ոչ … Մանրամասն