Ճանապարհ, ճշմարտութիւն և կեանք:

hogevor qarozner, hogevor karoz, hogevor karozner 2017, hogevor karoz 2017, հոգևոր քարոզներ, հոգեւոր քարոզ, հոգեվոր քարոզ, պատգամներ, 2016

Մեր կեանքի ընթացքը ապահովող երեք ուղիներն են` ճանապարհը, ճշմարտութիւնը և կեանքը: Աստուած խոստացաւ մարդկութեանը առաջնորդել դէպի յաւիտենականութիւնն այս ուղիներով, եթէ մարդիկ ճանաչեն Յիսուս Քրիստոսին որպէս` Ճանապարհ, Ճշմարտութիւն և Կեանք: Դարեր շարունակ մարդկութիւնը փնտրում է այս երեք ուղիների ներդաշնակութիւնը իր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար, սակայն ցաւօք միշտ ձախողւում է: Երանելի է այն մարդը, որը գտել է Տէր Յիսուս Քրիստոսի առաջարկած Ճանապարհը, Ճշմարտութիւնը և Կեանքը, որը տանում է դէպի յաւիտենականութիւնն: