Տ.Արմէն քահանայ Մելքոնեան
visit us on facebook

Մարմնավոր խորհուրդը մահ է.  5 հունիսի 2020թ.

Մարմնավոր խորհուրդը մահ է. 5 հունիսի 2020թ.

Լուսաւոր եւ անթառամ է իմաստութիւնը, դիւրին է յայտնւում իրեն սիրողներին եւ հեշտ է գտնւում փնտրողներից: Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին՝ աւելի շուտ ճանաչուելու համար:

Պատգամը լսողները չեն, որ արդար են Աստծո առաջ, այլ՝ կատարողները պիտի արդարացվեն: 4 հունիսի 2020թ.

Պատգամը լսողները չեն, որ արդար են Աստծո առաջ, այլ՝ կատարողները պիտի արդարացվեն: 4 հունիսի 2020թ.

Ո՞ր մարդը կարող է իմանալ Աստծոյ խորհուրդները, եւ կամ ո՞վ կարող է խելամուտ լինել, թէ ինչ է կամենում Տէրը: Մահկանացուներիս մտածումները անստոյգ են, իսկ մեր գիտելիքները՝ անհաստատ:

Իսկ կա՞ մեկը, որին հայտնի է իր կյանքի օրերի թիվը:  3 հունիսի 2020թ.

Իսկ կա՞ մեկը, որին հայտնի է իր կյանքի օրերի թիվը: 3 հունիսի 2020թ.

Յուրաքանչյուրս այս կյանքում ժամանակ ունենք մինչև մեր կյանքի ավարտը, որից հետո արդեն սպասում է հատուցում, և այլևս զղջումն անկարելի է: Որովհետև Ատսծու առաջ աչառություն չկա:

Ամբարիշտները չեն դիմանա դատաստանին.  2 հունիսի 2020թ.

Ամբարիշտները չեն դիմանա դատաստանին. 2 հունիսի 2020թ.

Ամեն մարդ գիտե, որ Աստված կա, բայց Աստծուն վայել ակնածանք չունի Նրանից: Աստծուն վայել փառքը փոխեցին իրենց երկրպագության առարկաների հետ և իրենց սեփական փառքի հետ խառնեցին:

Աշխարհը ճշմարտութեան Հոգին չի ճանչնար.  1 հունիսի 2020թ.

Աշխարհը ճշմարտութեան Հոգին չի ճանչնար. 1 հունիսի 2020թ.

Բոլոր մարդիկ Հիսուսին մոտենում էին բուժում խնդրելու ակնկալիքով, սակայն նրանցից տասներկուսը բարի կամք դրսևորեցին ծառայել Նրան՝ սիրուց դրդված: «Թողէ՛ք յիմարութիւնը եւ դուք կապրէք, իմաստութի՛ւն փնտրեցէք եւ դուք կփրկուէք, իմացութեա՛մբ ուղղեցէք ...

Հոգեգալուստ (Պենտեկոստէ)  Բարեկենդան Եղիական պահոց  31 մայիսի 2020թ.

Հոգեգալուստ (Պենտեկոստէ) Բարեկենդան Եղիական պահոց 31 մայիսի 2020թ.

Այլեւս երկար չեմ խօսի ձեզ հետ. գալիս է աշխարհի իշխանը եւ ինձ վրայ ոչ մի իշխանութիւն չունի: Եւ պիտի լինի այնպէս, որ ամէն ոք, որ Տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկուի: