Ինչպէ՞ս ապրիլ աշխարհի ալեկոծումներու մէջ (video)

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


Հոգևոր քարոզներ 2019

Օրվա ընթերցվածք.