Ծածկուած ճշմարտութիւններ

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


Հոգևոր քարոզներ 2019

Աշխարհիս մէջ, շատ մը ծածկուած ճշմարտութիւններ կան՛ որոնք անյայտ են մարդոց. և շատ են այն մարդիկ որոնք իրենց կեանքի մեծ մասը կը տրամադրեն որոշ ճշմարտութիւններ որոնելու և գտնելու. որոշակի մարդիկ կը գտնեն իրենց իսկ փնտռած ճշմարտութիւնները, հիմնուելով իրենց ուսման , գիտութեան և այդ մարզին մէջ իրենց ունեցած կեանքի փորձառութեան: Կան նաև մարդիկ որ հակառակ իրենց անուս ըլլալուն կը գտնեն մի և նոյն այդ ճշմարտութիւնները բախտի բերմամբ, և կամ այսինչի և այն ինչի օգնութեամբ և օժանդակութեամբ:

Կայ մէկ այլ տեսակի մարդ, որը կը փնտռէ մէկ ճշմարտութիւն մը, որ կը կոչուի կեանքի ճշմարտութիւն, որը կապ ունի թէ այս երկրաւոր մեր օրերուն և թէ յաւիտենականութեան հետ. և սա է կարևորագոյն ճշմարտութիւնը. քանի որ աշխարհիս գիտական, աշխարհագրական, նիւթական և քաղաքական բոլոր ճշմարտութիւնները ժամանակավրէպ են, և կը պատկանին միայն ու միայն երկրաւոր այս մի քանի օրերուն և կամ տարիներուն որոնք պիտի ապրինք այս աշխարհիս մէջ:

Այսօր այս ճշմարտութիւնը որոնողներուն թիւը նուազած է. կուզէք գիտնալ պատճառը, պատճառը համատարած անհաւատութիւնն է , որ կը տիրէ մարդկութեանը, պատճառը կեանքի և գիտութեան յառաջդիմութիւնն է, որ գողի նման կը մտնէ մեր տուները և կը լուայ մեր զաւակներուն ուղեղը, և կը պղծէ մեր հոգին. և այս բոլորի գլխաւոր պատճառը այն է, որ մենք պատուաստուած չենք այս բոլորի դէմ, և աւելի ճիշտ պիտի ըլլայ ըսելէ, թէ մեր եկեղեցին՝ բոլոր քրիստոնեայ եկեղեցիները և մեր հայ առաքելական եկեղեցին մեզ պատուաստած չէ այս օրերուն համար:

Այս օրերուս եկեղեցին դարձած է լոկ ժամանակաւոր և կամ հատուածային դեր ունեցող կառոյց մը մեր կեանքին մէջ, ուր կը յաճախենք մեր կեանքի որոշ օրերուն միայն. Մկրտուելու և պսակուելու, պիտի չսեմ մահուան ժամանակ, քանի որ այդ օրը կամայ չէ որ կերթանք, այլ ստիպողաբար, չորս անձինք մեզ կը շալկեն ու կը տանեն այնտեղ:

Սակայն այս բոլորով հանդերձ, փառք կուտանք Աստուծոյ որ ընտրած է և կընտրէ որոշ մանուկներ, անուսներ, և աշխարհիս հասկացողութեամբ տգետներ, որոնք հանձն առած են մաքրութեամբ և խոնոարհութեամբ, բնտռել Աստուածայինը, և հրամցնել անհաւատ գիտուններու և իմաստուններու, որոնց մեծ մասը հակառակ մկրտուած քրիստոնեայ ըլլալնուն, երես կը թեքէն այդ ճշմարտութիւններէ, և կարչած կը մնան աշխարհիկ մէկ ճշմարտութեան մը որ է «Ինչքան ալ ապրինք պիտի մեռնինք»:

Վերոնշեալը թերեւս Աստուածաշունչի ընթերցողներուն միտքը բերէ մարգարէութիւն մը, որը  առաջին դարուն Պօղոս առաքեալ գրեց։ Ան ըսաւ. «Ժամանակ պիտի գայ, երբ մարդիկ ականջ պիտի չկախեն առողջ վարդապետութեան, այլ՝ իրենց սեփական ցանկութիւններուն համապատասխանող եւ զիրենք հաճոյացնող բաներու մասին խօսող ուսուցիչներ պիտի փնտռեն։ Պիտի չուզեն ճշմարտութիւնը լսել» (Բ. Տիմոթէոս 4։3, 4, )։

Այսօրուան աւետարանական հատուածն է որ զիս մղեց այս յառաջաբանը ներկայացնել և հրամցնել մեր սիրելի ունկնդիր ընթերցողներուն:

Ղուկաս 10:21 Նոյն ժամուն Յիսուս Հոգիով ուրախացաւ ու ըսաւ. «Շնորհակալ եմ քեզմէ, ո՛վ Հայր, Տէր երկնի եւ երկրի, որ այս բաները ծածուկ պահեցիր իմաստուններէն եւ գիտուններէն ու տղոց յայտնեցիր։ Այո՛, ո՛վ Հայր, վասն զի քու առջեւդ այսպէս հաճելի եղաւ։

Այս բոլորը այսօր մեզ կառաջնորդէ պահ մը մեր կեանքին մէջ, հեռանալու աշխարհայինէն և փնտռելու Աստուածայինը. և այս Ձևով գէթ լուսամուտ մը բաց թողնենք մեր և Աստուծոյ միջև, որպէսզի երբ Անոր կարիքը ունենաք, երբ զԱյն փնտռելու ելլենք դիւրաւ գտնենք:

Այնքան ժամանակ որ մենք մեզ գիտուն և իմաստուն կարծենք, Աստուած պիտի մեզմէ հեռացնէ իր ճշմարտութիւնները:

Հիմնական մեր խնդիրը կը կայանայ այնտեղ, որ մեր հասկացողութիւնը մեղքին նկատմամբ փոխուած է. այն չէ ինչ որ սորուեցանք մեր հայրերէն ու մայրերէն. այլ աշխարհը իր գիտուններով ու հանճառներվ, հաճոյքներով ու ցանկութիւններով, կրօնական իր հովիւներով ու գահերուն բազմած առաջնորդներով, փոխած և չքմեղեցուցած էն մեղքը, մեղքին  գոյութիւնը կուրանան եւ Աստուածաշունչի ըսածներուն փոխարէն՝ իրենց ծուխերը «հաճոյացնող բաներու մասին» կը խօսին, անոնք անհատներուն լուրջ վնաս կը հասցնեն։

Արմէն քահանայ Մելքոնեան
29/10/2019

Օրվա ընթերցվածք.

Իմաստություն Սողոմոնի 1.11-15

11 Ուստի այսուհետեւ զգո՛յշ եղէք անօգուտ քրթմնջիւնից եւ բամբասանքներից խնայեցէ՛ք ձեր լեզուն, որովհետեւ գաղտնի շշնջիւնը զուր չի անցնի, եւ ստախօս բերանը կսպանի հոգին: 12 Ձեր կեանքի մոլորութեամբ ձեզ մահ մի՛ ցանկացէք եւ մի՛ սպանէք ձեր անձերը ձեր իսկ ձեռքերի գործերով: 13 Արդարեւ, Աստուած մահ չի ստեղծել եւ նա չի ուրախանում ողջերի կորստեան համար: 14 Նա ամէն ինչ հաստատել է լինելու համար, եւ աշխարհի գործերը փրկութեան համար են: Ո՛չ մահաբեր թոյն կայ նրանց մէջ, ե՛ւ ոչ էլ դժոխքի թագաւորութիւն՝ երկրի վրայ, 15 որովհետեւ արդարութիւնը անմահ է: