Ի՞նչ է մահը, և ինչու՞ մահէն վախնալ

Այսօրուան աւետարանի մէջ մեր Տէրը անգամ մը ևս խօսելով հալածանքներու մասին, մեզ կ՛ազդարարէ չվախնալ մահէն։ Ճշմարտութիւն մըն է որ բոլորս ալ մահաէն

Վերջինը առաջին կըլլա՞յ

Ամբարտաւանութիւնն ու հպարտութիւնը մեծագոյն հիւանդութիւնն ու աղտն են մարդուս՝ ու մանաւանդ Քրիստոնեայի մը կեանքին մէջ։ Մի քանի անգամներ խօսեցանք այս ախտին մասին։

«Տեսնողին երկու աչքերը Կոյրնան»

  Հաւանաբար շատերու համար զարմանալի թուի այս վերնագիրը, սակայն չմոռնանք որ մեզմէ շատերը այս խօսքերը կը գործածեն անտեղի, մանաւանդ երբ մեր մարդկային

«Ըսէ ինչքա՜ն դրամ ունիս, ըսեմ քեզի արժէքդ»

Ինչպէս բոլոր դարերուն նաև Քրիստոսի ժամանակ և այսօր, կայ հիւանդութիւն մը որ կը կոչուի «զանազանութիւն և տարբերութիւն» դնել մարդոց միջև իրենց տկարութեան,

«Երանիները» Քրիստոնէական սահմանադրութիւնը

Այսօրուան աւետարանին մէջ կը գտնենք քրիստոնէական սահմանադրութիւնը, որուն մէջ կ՛ամբողջանան քրիստոնէական վարդապետութեան օրէնքներու ամբողջականութիւնն ու դէպի սրբութիւն տանող ուղին՝ ԵՐԱՆԻՆԵՐԸ։ Երանիները Մատթէոս

Ինչպիսի՞ն ես Քրիստոսին հետևող բազմութեան մէջ

«Իրեն հետ մեծ բազմութիւններ կ՚երթային» Ղուկաս 14։25 Այս համրէն առաջ մեր Տէրը հրաւիրեալներուն առակը կը պատմէր իրեն հետևող մեծ բազմութեանը, ու հաւանաբար