Տ.Արմէն քահանայ Մելքոնեան
visit us on facebook

Յիշատակ Եղիայի մարգարէին.  7 հունիսի 2020թ.

Յիշատակ Եղիայի մարգարէին. 7 հունիսի 2020թ.

Եթէ ձեզնից մէկը շեղուի ճշմարտութեան ճանապարհից, իսկ մէկ ուրիշը նրան յետ բերի, թող իմանայ, որ ով մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհից յետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահուանից եւ կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմութիւն:

Ովքե՞ր են անեծքի որդիները.  6 հունիսի 2020թ.

Ովքե՞ր են անեծքի որդիները. 6 հունիսի 2020թ.

Եթե քո ձեռքերը չեն ծառայում Աստծո անդաստանում, ապա նրանք պատրաստ են ծառայելու չարի գործակալներին: Առաքյալը զգուշացնում է, որ Աստված փրկում է փորձությունից Իրեն հավատացողներին և դատաստանի համար է պահում անիրավներին:

Մարմնավոր խորհուրդը մահ է.  5 հունիսի 2020թ.

Մարմնավոր խորհուրդը մահ է. 5 հունիսի 2020թ.

Լուսաւոր եւ անթառամ է իմաստութիւնը, դիւրին է յայտնւում իրեն սիրողներին եւ հեշտ է գտնւում փնտրողներից: Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին՝ աւելի շուտ ճանաչուելու համար:

Պատգամը լսողները չեն, որ արդար են Աստծո առաջ, այլ՝ կատարողները պիտի արդարացվեն: 4 հունիսի 2020թ.

Պատգամը լսողները չեն, որ արդար են Աստծո առաջ, այլ՝ կատարողները պիտի արդարացվեն: 4 հունիսի 2020թ.

Ո՞ր մարդը կարող է իմանալ Աստծոյ խորհուրդները, եւ կամ ո՞վ կարող է խելամուտ լինել, թէ ինչ է կամենում Տէրը: Մահկանացուներիս մտածումները անստոյգ են, իսկ մեր գիտելիքները՝ անհաստատ:

Իսկ կա՞ մեկը, որին հայտնի է իր կյանքի օրերի թիվը:  3 հունիսի 2020թ.

Իսկ կա՞ մեկը, որին հայտնի է իր կյանքի օրերի թիվը: 3 հունիսի 2020թ.

Յուրաքանչյուրս այս կյանքում ժամանակ ունենք մինչև մեր կյանքի ավարտը, որից հետո արդեն սպասում է հատուցում, և այլևս զղջումն անկարելի է: Որովհետև Ատսծու առաջ աչառություն չկա:

Ամբարիշտները չեն դիմանա դատաստանին.  2 հունիսի 2020թ.

Ամբարիշտները չեն դիմանա դատաստանին. 2 հունիսի 2020թ.

Ամեն մարդ գիտե, որ Աստված կա, բայց Աստծուն վայել ակնածանք չունի Նրանից: Աստծուն վայել փառքը փոխեցին իրենց երկրպագության առարկաների հետ և իրենց սեփական փառքի հետ խառնեցին: