Posts Tagged “hogevor karozner”

Աստծո երկայնամտությունը և դատաստանը… / hogevor qarozner hayeren

Armeens-Apostolische kerk / Hay araqelqan www.fatherarmen.com

«Ամէն ծառ, որ բարի պտուղ չի տայ, կտրւում եւ կրակն է գցւում»։ Մատթ.3:10 Ըստ երևույթին մեր ամենօրյա փորձառությունը չի հաստատում այս դատավճռի ճշմարտությունը, որ Ինքը` Ճշմարիտ Մեսիան կրկնել է շատ անգամ տարբեր խոսքերով և կողմնակի օրինակներով: Քանի՞ անպտուղ, վնասակար ծառեր անարգել աճում են մեր աչքի առջև, զուր տեղը գետին են զբաղեցնում, ուրիշների աճմանն արգելք լինում,…

Read more »

Ուսումնասիրութիւն Կորնթացւոց Ա թղթոյն / hogevor qarozner hayeren/ հոգևոր քարոզներ

Առաջին Մաս – Գլուխ Ա 1- Առաքելական ողջոյն (Ա. 1-3) 1Պօղոս, կանչուած Աստուծոյ կամքով՝ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ ըլլալու, ու Սոսթենէս եղբայրը, 2Կորնթոսի մէջ եղած Աստուծոյ եկեղեցիին, Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի Տէր Արմէն քահանայ Մելքոնեան www.fatherarmen.com Tel. Belgium +32465833670 Tel. Nederlnd +31687933650

Read more »

Չարիքի փոխարէն չարի՞ք թէ բարիք: / հոգևոր քարոզներ / hogevor karozner / hogevor qarozner

15Զգուշացէ՛ք, ո՛չ մէկը չարիքի փոխարէն չարիք հատուցանէ ոեւէ մէկուն. հապա՝ ամէն ատեն հետամո՛ւտ եղէք բարիին, թէ՛ ձեր միջեւ, թէ՛ բոլորին հանդէպ: Ա. Թեսաղոնիկեցիս 5:15

Read more »

Ա. Կորնթացիս նամակի մեկնութիւն Մաս 1

Շնորհակալութիւն մեր առաքելութիւնը օժանդակելու համար: ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՅՆ ԱՌ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ ԱՌԱՋԻՆ Գ.- Պատմութիւն հիմնարկութեան Կորնթոսի եկեղեցւոյն Դ.- Կացութիւնը Կորնթոսի մէջ՝ Պօղոս առաքեալի մեկնումէն վերջ Ե.- Կորնթական թուղթերը Զ.- Դէպքերու շարունակութիւնը Բ. թուղթի առաքումէն վերջ Շնորհք Պատրիարք Գալստեան

Read more »

Քահանայական կարգին վսեմութիւնը – Խորէն Պատրիարք

armeense kerk antwerpen

Ինչպիսի՞ն են՝ և ի՞նչպիսին պէտք է որ ըլլան հոգևորականները «Կենցաղ եկեղեցականաց» – Մաս 3 Երջանկայիշատակ Խորէն Պատրիարք  

Read more »

Կենցաղ եկեղեցականաց 2 – Խորէն Պատրիարք – hogevor qarozner

armeense kerk antwerpen

Read more »