Posts Tagged “armeense kerk Antwerpen”

Առ Կորնթացիս Ա. թուղթին վարդապետական ուսուցումը Աստուծոյ և մարդուն մասին:

Մեկնութիւն թղթոյն առ Կորնթացիս առաջին – Մաս 5 1- Աստուածութեան մասին ա- Քրիստոսի Աստուածութիւնը բ- Ս. Հոգիին թէ՜ անձնաւորութիւնը և թէ՜ Աստուածութիւնը 2- Մարդուն մասին

Read more »

«Ամուր բռնեցէք ձեր ունեցածը մինչև ես գամ» Յայտնութիւն Յովհաննութիւն 2:18-29

«Մենք կ՜ենթադրենք թէ Քրիստոս դատապարտելի կը գտնէ նման «Լայնամտութիւն մը, որ կը ծառայէ Իր եկեղեցին տկարացնելու, և կը վնասէ անոր մաս կազմող հաւատացեալներու հոգևոր բարքին»: Եօթը պատգամներ եօթը եկեղեցիներու Շնորհք Պատրիարք Գալստեան  

Read more »