Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

2015.10.01, Thursday
«Left Right»

Համբերություն ունեցողի և չունեցողի մասին.

Համբերություն ունեցողի և չունեցողի մասին.

Վա՜յ նրան, ով համբերություն չունի: Նա այս ու այն կողմ է թռչում քամուց քշված տերևի պես և վիրավորանքները չի տանում, վշտերի մեջ անհոգության է մատնվում: Նրան հեշտ է ներքաշել վեճերի մեջ: Որտեղ հարկ է համբերել, այնտեղ տրտնջում է: Որտեղ ...

Երկայնամտություն ունեցողի և չունեցողի մասին.

Երկայնամտություն ունեցողի և չունեցողի մասին.

Ում մեջ երկայնամտություն չկա, նա հեռու է նաև համբերությունից, քանզի երկայնամտությունից զուրկը հեշտությամբ շեղվում է ուղուց, պատրաստ է բորբոքվելու, շուտ է բռնկվում և վեճ սկսում, եթե վիրավորված է, ինքն էլ է վիրավորում, եթե նեղացած է, ինքն էլ է ...

Սիրո մասին և սիրազուրկների մասին.

Սիրո մասին և սիրազուրկների մասին.

Եվ ո՞վ չի լա այն մարդու համար, ով հեռու է Աստծուց, զուրկ է լույսից և ապրում է խավարի մեջ: Ուստի ասում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, ում մեջ Քրիստոսի սերը չկա, նա Քրիստոսի թշնամին է: Ում մեջ սեր չկա, նա շուտ է բորբոքվում, շուտ է զայրանում, շուտ է ...

Աստծո երկյուղ ունենալու և չունենալու մասին.

Աստծո երկյուղ ունենալու և չունենալու մասին.

Ով իր մեջ չունի Աստծո երկյուղը, նա պաշտպանված չէ սատանայական հարձակումներից: Ի վերջո գալիս է նրա Տերը և նրան գտնում է Իր համար անհաճո զբաղմունքներում և նրան կպատժի ամենայն խստությամբ,և կմատնի հավերժական խավարին: Այդպիսի մարդուն ո՞վ նզովյալ չի համարի:

Աշխարհսիրության և արծաթսիրության մասին են խրատում սուրբ Հայրերը.

Աշխարհսիրության և արծաթսիրության մասին են խրատում սուրբ Հայրերը.

Ուշադրություն դարձրու քո անցած կյանքին և խորհիր, թե ի՞նչ ես արել և թե ինչո՞ւ ես այդպես արել, և թե ինչպիսի՞ն է քո գործերը, ո՞ւմ հետ ես անցկացրել կյանքիդ օրերը, կամ ո՞վ օգտվեց քո գործերից երկրի վրա, ո՞ւմ ես ուրախացրել քո մարտնչումով, որպեսզի Նա՝ ...

Այդ ե՞րբ է աշխարհը մեզ հանգիստ խոստացել, որ այսպիսի ամուր կապերով կապվել ենք նրան: Երբե՛ք:

Այդ ե՞րբ է աշխարհը մեզ հանգիստ խոստացել, որ այսպիսի ամուր կապերով կապվել ենք նրան: Երբե՛ք:

Երբ կուշտ ենք` գոհ ենք, երբ առողջ ենք` երջանիկ ենք, երբ ունևոր ենք` հպարտ ենք, երբ պաշտոնյա ենք` իշխող ենք, երբ աղքատ ենք` տրտնջացող ենք, երբ հիվանդ ենք` մեղադրող ենք: Իսկ երկնքի ցնծության և խաղաղության հույսը ո՞ւր է, հավիտենականության ձգտումը ...