Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ քարոզներ

Արդարությո՞ւն ես փնտրում, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսին ես փնտրում.

Արդարությո՞ւն ես փնտրում, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսին ես փնտրում.

Եթե դու ամեն ինչից տեղյակ ես, բացի Աստծուց և Աստվածաշնչից, համարիր, որ ոչնչից էլ տեղյակ չե՛ս, որովհետև վերջին օրը քո իմացած գիտելիքները քեզ չե՛ն փրկի դատաստանի հրապարակում, իսկ այն ժամանակ արդեն ուշ կլինի դառնալ ու փնտրել Աստվածաշունչը կարդալու ...

Աստվածային շնորհը հավատացյալին տրվում է նրա հավատքի չափով:

Աստվածային շնորհը հավատացյալին տրվում է նրա հավատքի չափով:

«Առէ՛ք Սուրբ Հոգին։ Եթէ մէկի մեղքերը ներէք, նրանց ներուած կը լինի. եթէ մէկի մեղքերը չներէք, ներուած չի լինի»։

«Եթե սովորեն Աստծուց վախենալ, ժողովրդին կառավարելու արժանի կլինեն»:

«Եթե սովորեն Աստծուց վախենալ, ժողովրդին կառավարելու արժանի կլինեն»:

«Աղոթում եմ Աստծուն, որ ավելի լավ է իմ զավակները մեռնեն երիտասարդ հասակում, քան թե մեծանան իրենց հոգին կործանելու և ժողովրդին դժբախտություն բերելու համար»:

 Առակ` վիրավորելու մասին.

 Առակ` վիրավորելու մասին.

Մինչև վիրավորված մարդը քեզ չների, Աստված չի ների քեզ, որովհետև դու իրավունք չունես ուրիշի ծառային վիրավորելու:

«Քահանան միայն շուրթերն է բացում, իսկ ամեն ինչ ասում է Աստված»:

«Քահանան միայն շուրթերն է բացում, իսկ ամեն ինչ ասում է Աստված»:

Եթե շնորհը միշտ արժանավորներին փնտրեր, ապա չէր լինի ո՛չ մկրտություն և ո՛չ էլ Սուրբ Հաղորդություն:

Դո՞ւ էլ ես ասում, թե` Աստված ինչո՞ւ ստեղծեց մարդուն.

Դո՞ւ էլ ես ասում, թե` Աստված ինչո՞ւ ստեղծեց մարդուն.

Աշխարհում մարդը Աստծո հրամանով ապրելուց բացի ուրիշ գործ չունի, և մարդու համար սրանից մեծ կամ կարևոր ծառայություն կամ զբաղմունք չի կարող լինել: