Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

Մենք սատանայի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք.

Մենք սատանայի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք.

Սատանան այժմ իշխանություն ունի միայն նրանց վրա, որոնք, թողնելով Քրիստոսի լույսը, ընթանում են խավարի մեջ:

Առակ մարդու մասին.

Առակ մարդու մասին.

Ձեր մտքում դրէք սա. նախօրօք մի՛ մտահոգուէք պատասխան տալու համար, որովհետեւ ես ձեզ կտամ բերան եւ իմաստութիւն, որին չեն կարողանայ հակառակուել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակառակորդները:

Օր Շաբաթ. Սրբերի Հիշատակություն.

Օր Շաբաթ. Սրբերի Հիշատակություն.

Բոլոր քրիստոնյաներիս համար այս տոնը արթնության և լրջագույն անդրադարձի առիթ է` շտկելու համար մեր վարքն ու բարքը, մեր գաղջ ապրելակերպը:

Աստծուն ճանաչենք ոչ թե բնության, այլ մեր անձի միջոցով.

Աստծուն ճանաչենք ոչ թե բնության, այլ մեր անձի միջոցով.

Ուշադիր եղիր, որովհետև մարմինը չափազանց խնամելով՝ չափազանց իշխանություն ես տալիս անձիդ ամենահեղգ մասին:

Մենք էլ կարող ենք լինել Քրիստոսի բուրմունքը` ջանք գործադրելով.

Մենք էլ կարող ենք լինել Քրիստոսի բուրմունքը` ջանք գործադրելով.

Ինչպես քարոզողը կարող է քարոզել և չպահել իր քարոզածը, այնպես էլ լսողը կարող է լսել և անուշադրության մատնել իր լսածը:

Հիսուս Քրիստոս ամեն օր է խաչվում, երբ մեղանչում ենք գիտակցաբար.

Հիսուս Քրիստոս ամեն օր է խաչվում, երբ մեղանչում ենք գիտակցաբար.

Սիրելի սգակիր մայրեր, մի՞թե Աստծուց բացի մեկը կարող է ձեզ մխիթարել: Ձեր նահատակ զավակների հոգիները Նրա մոտ են, Նրա նախախնամության ներքո: Նա ձեր կոտրած սրտի աղոթքներին է սպասում, որ մխիթարի ձեզ: