ԺԲ օր.Մեծ Պահք. Ապաշխարության աղոթք

ԺԲ օր.Մեծ Պահք. Ապաշխարության աղոթք

hogevor qarozner, hogevor karoz, hogevor karozner 2017, hogevor karoz 2017, հոգևոր քարոզներ, հոգեւոր քարոզ, հոգեվոր քարոզ, պատգամներ, 2016

ԺԱ օր Մեծ Պահքի.

ԺԱ օր Մեծ Պահքի.

Հեշտ է պատահական մարդուն ասել` «կներեք», սակայն դժվար է ասել նրան, ում նեղացրել ենք: Մեծ առումով մենք ուրիշ թշնամիներ չունենք, բացի մեր մեղքերից:

Ժ օր Մեծ Պահքի.

Ժ օր Մեծ Պահքի.

Պահեցողությունը մաքրում է հոգին, վեհացնում միտքը, չափի ու հակակշռի տակ է պահում կրքերը, ցրում է ցանկության ամպերը, մարում է սեռական կրակը և վառում է ճշմարտության լույսը:

Թ օր Մեծ Պահք.

Թ օր Մեծ Պահք.

Աղոթքի զենքը անգիտության պատճառով գործածվում է ոչ ճիշտ նպատակի, այլ կեղծ թիրախի վրա.

Փրկութիւնը և աստուածային Շնորհը,

Փրկութիւնը և աստուածային Շնորհը,

Ինչո՞վ են տարբերվում փրկվածները չփրկվածներից: Փրկուածի բարոյական կեանքը տարբե՞ր է չփրկուածից:Խու- սափենք ոչ թէ մեղքի պատժից, այլ`բուն մեղքից:

Անմեղ ու Անարատ մարմնին անգամ պետք եղավ պահքի պնդությունը.

Անմեղ ու Անարատ մարմնին անգամ պետք եղավ պահքի պնդությունը.

Իսկ նրանք, որոնք հեռացան պահքից, հեռացան Աստծու շնորհներից և բազում չարերով չարչարվեցին: