Բնական ձանձրույթ և դիվային ձանձրույթ.

Բնական ձանձրույթ և դիվային ձանձրույթ.

Կա բնական ձանձրույթ հոգնածությունից, և կա դիվային ձանձրույթ: Եթե ուզում ես տարբերել, տարբերիր այսպես. դիվայինը վրա է հասնում մինչ այն ժամը, որում դու քեզ հանգիստ պիտի տաս, քանզի երբ մարդն սկսում է ինչ-որ (հոգևոր) բան անել,

«Այս ազգը չար է»

«Այս ազգը չար է»

Երբ ժողովուրդը անոր վրայ կը դիզուէր, ինք ըսաւ. «Այս ազգը չար է. նշան կ’ուզէ, բայց ուրիշ նշան պիտի չտրուի անոր, միայն Յովնան մարգարէին նշանը։ 30 Քանզի ինչպէս Յովնան Նինուէցիներուն նշան եղաւ, այնպէս Որդին մարդոյ այս ազգին՝ պիտի ըլլայ։ Ղուկաս 11

Եթե պարապությունը բարիք լիներ, ապա հողը ամեն բան կտար առանց ցանելու և մշակելու:

Եթե պարապությունը բարիք լիներ, ապա հողը ամեն բան կտար առանց ցանելու և մշակելու:

Ոչինչ չկա աշխարհի վրա, որ չփչանա անշարժությունից: Այսպես անշարժ լճացած ջուրը հոտում է, իսկ հոսող ջուրը պահպանում է իր մաքրությունը և վճիտությունը:

Խոստովանում ենք մեր մեղքերը, սակայն չենք զղջում արածի համար:

Խոստովանում ենք մեր մեղքերը, սակայն չենք զղջում արածի համար:

«Մենք ուտում ենք պահոց կերակուրներ, սակայն պահք չենք պահում: Մենք կարդում ենք հոգևոր գրքեր, սակայն չունենք հոգևոր փորձառություն: Մենք բարձրաձայնում ենք մեր մեղքերը խոստովանության ժամանակ, սակայն չենք զղջում մեր կատարած մեղքի համար: Մենք անգիր ...

Հարստության և աղքատության մասին:

Հարստության և աղքատության մասին:

Իսկ եթե դու հավաքես այնքան, որ բավարարում է քո կարիքներին, այնժամ, եթե ուժգին փոթորիկ էլ լինի, դու անխափան կհասնես քո նավահանգիստը: hogevor karozner

Սրտնեղության մեջ փնտրիր օգնության ձեռք, ո՛չ թե մեղավոր…

Սրտնեղության մեջ փնտրիր օգնության ձեռք, ո՛չ թե մեղավոր…

Հետևաբար մինչև Հոգին չհանդիպի Աստծուն, մարդ արարածը ծարավ է զգալու ամենուրեք` թե հարստության մեջ, թե աղքատության մեջ, թե ամուսնական կյանքում, թե միայնակ ապրելիս: