Ինչ է նշանակում Աշխարհգալոց

Ինչ է նշանակում Աշխարհգալոց

Սուրբ Սեղանի վարագույրը բացվելուց հետո քահանան իջնում է խորանից և շրջում մարդկանց մեջ.

«Մահուան ու դժոխքի փականքները»։

«Մահուան ու դժոխքի փականքները»։

«Ով յաղթի, ես նրան թոյլ կը տամ ուտելու կեանքի ծառից, որ գտնւում է Աստծու դրախտի մէջ»։

Կիրակի, որ կոչվում է Աշխարհամատրան կամ Կանաչ կիրակի.

Կիրակի, որ կոչվում է Աշխարհամատրան կամ Կանաչ կիրակի.

Խնդա և զվարճացիր Աստծո հարսնացած եկեղեցի, որովհետև Տերերի Տերը քեզ ընտրեց և հաճեց քո մեջ բնակվել:

Մահը վախենալու չէ, սխալ ապրելն է վախենալու.

Մահը վախենալու չէ, սխալ ապրելն է վախենալու.

Գօտեպնդելով ձեր միտքը, զգաստ, կատարեալ յոյսով սպասեցէ՛ք Յիսուս Քրիստոսի յայտնութեան ժամանակ ձեզ հասանելիք շնորհին:

Մեղքը հասանելի է մարդուն առանց ջանքի.

Մեղքը հասանելի է մարդուն առանց ջանքի.

Ո՞վ կարող է ստույգ իմանալ մարդու զղջման չափը, ո՞վ կարող է ստուգել աղոթքի անկեղծությունը մեկ բառից կամ 100 բառից կազմված:

Դո՛ւ չէ, որ ճշմարտությունը պահում ես, այլ ճշմարտությո՛ւնն է պահում քեզ:

Դո՛ւ չէ, որ ճշմարտությունը պահում ես, այլ ճշմարտությո՛ւնն է պահում քեզ:

Իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանութիւն տուեց լինելու Աստծոյ որդիներ, նրանց, որոնք իր անուանը կհաւատան: