Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

2015.10.01, Thursday
«Left Right»

Օ՜ նախանձ և մրցակցություն, ինչքա՜ն ավերներ ես գործում.

Օ՜ նախանձ և մրցակցություն, ինչքա՜ն ավերներ ես գործում.

Վա՜յ նախանձին, քանզի նրա սիրտը տկարանում է տրտմությունից, մարմինը՝ դժգունանում, և նրա ուժերը սպառվում են: Այդ պատճառով, դուք՝ երկնային քաղաքացիության մարտիկներդ, որքան հնարավոր է հեռո՛ւ փախեք նախանձից,

Անհնազանդության և տրտնջանքի մասին, որ չունի իր մեջ խոնարհ մարդը:

Անհնազանդության և տրտնջանքի մասին, որ չունի իր մեջ խոնարհ մարդը:

Տրտնջացողը միշտ մի պատրվակ կգտնի գործից խուսափելու: Եթե նրան հրամայված է գործ անել, նա տրտնջում է, իսկ շուտով այլասերում է նաև ուրիշների. «Եվ սա ինչի՞ համար է, – ասում է, և օգուտ չկա այս գործից»:

Սուտն ու Ճշմարտությունը մասին չեն ապրում.

Սուտն ու Ճշմարտությունը մասին չեն ապրում.

Չարաբախտ և խղճուկ է նա, ով ապրում է ամենայն ստի մեջ, քանի որ սատանան սուտ է: Ով ապրում է ստի մեջ, նա չունի անվեհերություն, քանզի ատելի է և՛ Աստծուն, և՛ մարդկանց: Այդպիսի մարդը ոչ մի գործում խրախուսանքի արժանի չէ և նրա բոլոր պատասխանները կասկածելի են:

Խորամանկության մասին, որ հաճելի չէ Աստծուն.

Խորամանկության մասին, որ հաճելի չէ Աստծուն.

Նենգամիտը երբեք խաղաղության մեջ չի ապրում, այլ մշտապես խռովահույզ է և միշտ դյուրագրգռության, իսկ սաղմոսերգության մեջ տկար է, պահքի մեջ` անուժ, ոչ մի բարի գործի համար ո՛չ ուժ ունի, ո՛չ էլ ըմբռնողություն, հոգևոր զրույցների ունակ չէ. Այսպիսով` ...

Անզայրացկոտության և դյուրագրգռության մասին.

Անզայրացկոտության և դյուրագրգռության մասին.

Բարկացկոտը սպանում և կործանում է իր հոգին, քանզի իր ողջ կյանքն անցկացնում է խռովության մեջ և հեռու է հանգստությունից: Նա օտար է խաղաղությանը, հեռու է նաև առողջությունից, քանզի և՛ մարմինն է անընդհատ հյուծվում, և՛ հոգին է տրտմում, և՛ մարմինն է ...

Առաքինությունների և արատների մասին.

Առաքինությունների և արատների մասին.

Եվ ո՞վ չի արտասվի այն մարդու համար, ով անփույթ է ապրում և իր խղճուկ գործերի համար գտնվում է երկնային արքայությունից դուրս և իր անհաջողության համար վտարվել է հարսանեկան սրահից: