Օգնենք ինչով որ կարող ենք

Սիրելի Քրիստոնեայ եղբայրներ և քոյրեր:
Ձմեռնամուտ է, և շատ մե արևելեան երկիրներու մէջ մեր քրիստոնեայ Պապիկներ ու տատիկներ, փոքր մանուկներ, ջեռուցման նուազագոյն պայմաններու կարիքն ունին:
Պիտի խնդրեմ Ձեր տասանորդէն մաս մը տրամադրէք անոնց ջեռուցման, և յարմարաւետ նուազագոյն պայմաններ ստեղծելու:
Աստուած օրհնէ Ձեզ և հարիւրապատիկը փոխհատուց:

հոգևոր քարոզներ, hogevor qarozner, hokevor karozner5

PaypalBELGIUM - Պէլկիա

Account Holder LIOST - Light of the East
Account Number BE59 9731 4104 6926 - BIC ARSPBE22
Adres: T.E.32  2100 Antwerpen-Belgium

Donate father armen melkonian

Օժանդակել մեր առաքելութիւնը

ԿԵՐՄԱՆԻԱ - Deutchland

Milkon Armin - Deutschland
IBAN: DE30 7001 1110 6013 9706 19
BIC/SWIFT: DEKTDE7GXXX
Adres: T.E.32  2100 Antwerpen-Belgium

Donate father armen melkonian

ՏԱՍԱՆՈՐԴԻ ՄԱՍԻՆ