«Ազգ, իշխանութիւն, պետութիւն»։ «Ու՞ր է հայ եկեղեցին»

1.- Հոգեւոր կեանքի բացակայութիւնը թ’է եկեղեցականներու եւ թ’է աշխարհականներու մօտ՝ 2.- Կանոնական կեանքի հանդէպ անտարբերութիւն, որը առիթ կու տայ «մենաշնորհեալներուն -Օլիկարխներուն, շահագործել եկեղեցին եւ ժողովուրդը: 3.- Կանոնական կեանքի բացակայութիւնը առիթ կու տայ անտեսել եւ ոտնակոխել օրէնքի տարրական պարտաւորութիւնները: 4.- Պէտք է յաճախ յիշեցնել որ օրէնքէ վեր անձ մը չի կրնար ըլլալ, եկեղեցական կամ աշխարհական: 5.- … Մանրամասն