Խորհրդածութիւն օրուան աւետարանէն

« Ով որ կարդայ թող հասկնայ » Երբ տեսնէք թէ աւերմունքին պղծութիւնը, այն ատեն Հրէաստանի մէջ եղողները լեռնե՛րը թող փախչին: Ա՛ն որ տանիքին վրայ է՝ թող չիջնէ տունը, ու չմտնէ իր տունէն բան մը առնելու. եւ ա՛ն որ արտին մէջ է՝ թող չվերադառնայ իր հանդերձը առնելու: Մեր տէրը կը կանխագուշակէ գալիք դժուարութիւններն ու նեղութիւնները, ու … Մանրամասն