Archive For The “Սուրբ Գիրքի Սերտողութիւններ-hogevor-karozner-hokevor karoz” Category

Խորհրդածութիւն օրուան աւետարանէն

« Ով որ կարդայ թող հասկնայ » Երբ տեսնէք թէ աւերմունքին պղծութիւնը, այն ատեն Հրէաստանի մէջ եղողները լեռնե՛րը թող փախչին: Ա՛ն որ տանիքին վրայ է՝ թող չիջնէ տունը, ու չմտնէ իր տունէն բան մը առնելու. եւ ա՛ն որ արտին մէջ է՝ թող չվերադառնայ իր հանդերձը առնելու: Մեր տէրը կը կանխագուշակէ գալիք դժուարութիւններն ու նեղութիւնները, ու…

Read more »

BRUXELL 24.11.2013 ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 2013-11-29

Read more »

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՂՈՒԿԱՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 1:15-25 2013-08-22

Read more »

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՂՈՒԿԱՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 1:5-17 2013-08-22

Read more »

ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ ՂՈՒԿԱՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 1:1-4 2013-07-03

Read more »

Սուրբ գիրքը: Ներածութիւն- Ե՞րբ, ինչպէ՞ս և ո՞վ գրեց 2013-06-20

Read more »