24- «Յայտնիր Քեզ ինձ» Շնուտա Գ. Պատրիարք

Armeens-Apostolische kerk / Hay araqelqan

Ով Տեր, այդ ես չէ, որ գալիս եմ դեպի Քեզ, քանի որ ճանա- պարհը վատ գիտեմ: Միտքս տկար է, հոգիս` սահմանափակ: Դեռ մարմնի մեջ եմ, և շատ μան խանգարում է ինձ, ինչպես օրինակ` կրքերս ու ցանկություններս: Երμեմն էլ՝ կամքս է փակում դեպի Քեզ μերող ճանապարհը:

ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱՎԱՏՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ ՇՆՈՒՏԱ ՊԱՏՐԻԱՐՔ

Սիրով ներկայացնում եմ ձեզ երջանկահիշատակ Շենուդա Գ Պատրիարքի   «ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ» Մեկ հավատք և ճշմարիտ վարդապետություն Աստվածաμանությունը գիտության ճյուղ է, որը խոսում է Աստծո մասին (օրհնյալ է Նրա անունը), իսկ ոչ ոք չի կարող խոսել Աստծո մասին, μացի նրանցից, ովքեր գիտեն Նրան կամ սովորում են Նրան ճանաչողներից։ Աստվածաμանությունը պահանջում է ճշգրտություն ձևակերպումների և մեկնականութիւն մեջ, … Մանրամասն