«Զղջումն» «Մեղայ Ամենասուրբ Երրորդութեանն» / հոգևոր քարոզներ /

Armeens-Apostolische kerk / Hay araqelqan

Մեղքերի ընդհանրական խոստովանության այս աղոթքը (կոչում ենք նաև «Մեղա»՝ ըստ առաջին բառի), որ 10 հատվածից է կազմված, հավատացյալը կամ հավատացյալների խումբն ասում է քահանայի առաջ, ծնրադիր։ Քահանան ինքն է այն կարդում կամ հավատացյալների խմբից մեկը, և ամեն հատվածից հետո հավատացյալների խումբը «Մեղայ Աստուծոյ» է արտասանում, որին ի պատասխան քահանան ասում է. «Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ», այսինքն՝ … Մանրամասն