Եօթը պատգամներ եօթը եկեղեցիներու 1 – Շնորհք պատրիարք / hogevor qarozner

ՇՆՈՐՀՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ————————————————————- Ներածութիւն: Խորհրդածութիւն և մեկնաբանութիւն Յայտնութեան գրքի առաջին երեք գլուխներու մասին, ու այնտեղ տրուած պատգամներուն կիրարկումը մեր առօրեայ կեանքին: