Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ քարոզներ

ՄԵՐ ՏԻՐՈՋ՝ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ՝ ԱՍՏՎԱԾՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ

ՄԵՐ ՏԻՐՈՋ՝ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ՝ ԱՍՏՎԱԾՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ

Աստվածհայտնություն: Ի՞նչ էին ասում մարգարեները Տիրոջ ծննդյան մասին: «Աստված բազմապիսի ձևերով և այլազան օրինակներով նախապես խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով» (Եբր. Ա 1):

Քրիստոնյաների երդվելու մասին.

Քրիստոնյաների երդվելու մասին.

Սուրբ Հոգին յայտնապէս ասում է, թէ վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հաւատից եւ իրենց ուշադրութիւնը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների վրայ եւ դեւերի վարդապետութիւնների վրայ...

Քրիստոնեությունը օծանելիք չէ, որ գործածենք որպես անուշահոտություն.

Քրիստոնեությունը օծանելիք չէ, որ գործածենք որպես անուշահոտություն.

«Ի՞նչ է խնդրում քեզնից Աստված, ո՜վ մարդ, բացի Իր հանդեպ երկյուղից և փառաբանությունից, այն էլ բխում է քո շահերից»: այն էլ բխում է քո շահերից»:

Խաղաղության համար ևս աղաչենք Տիրոջը։

Խաղաղության համար ևս աղաչենք Տիրոջը։

«Պսակը վայր ընկաւ մեր գլուխներից. վա՜յ մեզ, վա՜յ մեզ, քանզի մենք մեղք գործեցինք։ Մեր սրտերը զրկուեցին ուրախութիւնից, եւ մեր օրհներգութիւններն ու պարերը փոխուեցին սգի»:

Զգույշ լինենք, նամակի հասցեատերը մենք ենք.

Զգույշ լինենք, նամակի հասցեատերը մենք ենք.

Մեր կյանքի ընթացքում բազում նամակներ ենք գրել, գրում ենք և դեռ պիտի գրենք ամենատարբեր բովանդակություններով: Նամակ գրելու շարժառիթները տարբեր են, բայց նպատակը մեկն է` պատգամ հասցնել հասցեատիրոջը` հորդորի, խնդրանքի, պահանջի, հանձնարարականի, ...

«Աստծուն փնտրելու ժամանակը կեանքն է».

«Աստծուն փնտրելու ժամանակը կեանքն է».

Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ներիր մեզ` մեր անգիտակից անցյալի համար, Օրհնիր մեր ապագան, որ անհայտ է մեզ և առաջնորդիր մեզ ներկայում, որպեսզի Քո խոսքով ապրենք: