Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

«Սուտը մարդու նողկալի անպատվությունն է».

«Սուտը մարդու նողկալի անպատվությունն է».

Տե՛ր, պայծառացրո՛ւ, հոգուս լապտերը ինչպես իմաստուն կույսերին, և շնորհի՛ր արթնությամբ պատրաստվել դիմավորելու երկնավոր Փեսայիդ, որպեսզի հիմար կույսերի պես չմնամ դրսում:

Հոգևորականի մը ճշմարիտ, խոհեմ, անկեղծ և կատարեալ ժողովրդասիրութիւնը այսպէս է:

Հոգևորականի մը ճշմարիտ, խոհեմ, անկեղծ և կատարեալ ժողովրդասիրութիւնը այսպէս է:

Հոգևորականի մը ճշմարիտ, խոհեմ, անկեղծ և կատարեալ ժողովրդասիրութիւնը այսպէս է.- «Մէկը ցա՞ւ ունի, ես ալ հետը կը տառապիմ. մէկը հաւատքի մէջ տկարացա՞ւ, ես ալ հետը կը տագնապիմ» (Բ. Կորնթ. 11:29) ԽՈՐԷՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ (ԱՇԸԳԵԱՆ) կենցաղ եկեղեցականաց PDF    

Ամեն մահացու մեղք մի հիվանդության է նման:

Ամեն մահացու մեղք մի հիվանդության է նման:

Բղջախոհություն - հարբուխի է նման, հաճախ կրկնվող, ժամանակավոր, բայց վատ հետևանքներով հարուստ և տարածված: Առկա է ամենուր, բայց չի դիտվում որպես հույժ վնասակար հիվանդություն:

Տգէտ քահանան նախատինք ու բեռ է եկեղեցիին: Հոգևոր քարոզներ 2018

Տգէտ քահանան նախատինք ու բեռ է եկեղեցիին: Հոգևոր քարոզներ 2018

Ուսումէ զուրկ ու տգէտ հովիւը իրաւունք չունի քահանայութեան փառաւոր անունը կրելու, և նոյնիսկ նախատինք ու բեռ է եկեղեցիին ու առհասարակ աշխարհի համար:

Այսօր օգտվիր Քրիստոսի փաստաբանությունից, վաղը Նա Դատավոր կդառնա:

Այսօր օգտվիր Քրիստոսի փաստաբանությունից, վաղը Նա Դատավոր կդառնա:

Խրատ մերժողն ատում է իր հոգին, բայց յանդիմանութիւն լսողը խոհեմութիւն պիտի ստանայ: Տիրոջ երկիւղը խրատ է եւ իմաստութիւն, եւ փառքը ծագում է դրանից: Առակաց

Քահանայութեան շնորհն ու օծումը նկարագիր չի փոխեր…

Քահանայութեան շնորհն ու օծումը նկարագիր չի փոխեր…

Այն հովիւը որ իր խնամքի յանձնուած հօտին բարոյական անկումին հանդէպ անհոգ ու անտարբեր կը մնայ, կա՜մ հաւատք ամենևին չունի, և կամ իր անկումը աւելի մեծ և ողբալի է, քան հօտին բարոյական անկումը: