Մեկնութիւն Յովհաննու Յայսնութեան

2015.10.01, Thursday
«Left Right»

Առակ. Մի թագավոր երազ տեսավ.

Առակ. Մի թագավոր երազ տեսավ.

Ո՜վ մարդ, դու մի տրտմիր, քանզի անձիդ թելադրանքով ոչինչ չես արել, այլ արել ես ժամանակի բերումով: Խաբելդ կեղծավորների ժամանակ եղավ, զղջալդ ու հազար դահեկան տալդ՝ միամիտների, իսկ ինձ խփելդ՝ բռնավորների ժամանակ:

Մարդը ոչինչ չի կարող անել առանց Աստծու օգնության.

Մարդը ոչինչ չի կարող անել առանց Աստծու օգնության.

Արդարև, ո՞ր մարդը կարող է իմանալ Աստծու ծրագիրը: Ո՞վ կարող է խելամուտ լինել, թե ի՛նչ է կամենում Տերը:

Հարցեր ճաշու օրացույցից, որոնք կհետաքրքրեն շատերին.

Հարցեր ճաշու օրացույցից, որոնք կհետաքրքրեն շատերին.

Յատկանշական է որ Ճաշոցին մէջ ներկայացուած չեն բոլոր Հին Կտակարանի գիրքերը։

Շիտակ խոսենք նախ ինքներս և չնեղանանք շիտակ խոսքից:

Շիտակ խոսենք նախ ինքներս և չնեղանանք շիտակ խոսքից:

Որպեսզի մենք տեսնենք մեր սխալը, պետք է համեմատվելու բան ունենանք, ընդ որում անսխալ և կատարյալ մի բան, որի հետ կարող ենք համեմատվել:

Մարդն իր կյանքի ո՞ր հատվածում է մեղանչում.

Մարդն իր կյանքի ո՞ր հատվածում է մեղանչում.

Աստված մեզ սիրելու պատճառով երբեք չի փոխել Իր ծրագիրը: Մեզ սիրելու պատճառով չփոխեց Իր որոշումը` Ջրհեղեղի, և մեզ սիրելու պատճառով չփոխեց Իր Միածին Որդուն` մեր փրկության համար Խաչը հանելու ծրագիրը:

Երիտասարդի աղոթք.

Երիտասարդի աղոթք.

Յիշի՛ր քո Արարչին քո երիտասարդութեան օրերին, քանի դեռ չեն եկել դառնութեան օրերը.