Archive For The “Տեսանիւթեր” Category

«Ազգ, իշխանութիւն, պետութիւն»։ «Ու՞ր է հայ եկեղեցին»

1.- Հոգեւոր կեանքի բացակայութիւնը թ’է եկեղեցականներու եւ թ’է աշխարհականներու մօտ՝ 2.- Կանոնական կեանքի հանդէպ անտարբերութիւն, որը առիթ կու տայ «մենաշնորհեալներուն -Օլիկարխներուն, շահագործել եկեղեցին եւ ժողովուրդը: 3.- Կանոնական կեանքի բացակայութիւնը առիթ կու տայ անտեսել եւ ոտնակոխել օրէնքի տարրական պարտաւորութիւնները: 4.- Պէտք է յաճախ յիշեցնել որ օրէնքէ վեր անձ մը չի կրնար ըլլալ, եկեղեցական կամ աշխարհական: 5.-…

Read more »

«ԻՄ ՕԾՈՒՄԸ ԱՍՏՈՒԾՈՑ Է ԵՒ ՈՉ ՄԱՐԴԿԱՆՑԻՑ»

Եզակի հարցազրոյց Արմեն քահանա Մելքոնեանի հետ, անցած իրադարձութիւնների վերաբերյալ:                      9 Սեպտեմբեր 2016 [paypal_donation_button align=”center”]

Read more »

ՕԳՆԵՆՔ ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ

ՕԳՆԵՆՔ ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻՆ – DONATE ARMENIAN OF SYRIA Շնորհակալութիւն ՁԵՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ Ձեր օժանդակութիւնը մեր անձնական խնամակալութեան ներքոյ է: Արմէն քահանայ Մելքոնեան Account Holder LIOST – Light of the East Account Number BE59 9731 4104 6926 – BIC ARSBE22 Adress:T.E.32 Antwerpen-Belgium

Read more »

«ԻՄ ՕԾՈՒՄԸ ԱՍՏՈՒԾՈՑ Է ԵՒ ՈՉ ՄԱՐԴԿԱՆՑԻՑ»

Եզակի հարցազրոյց Արմեն քահանա Մելքոնեանի հետ, անցած իրադարձութիւնների վերաբերյալ: 9 Սեպտեմբեր 2016 [paypal_donation_button align=”center”]

Read more »

Հոգևոր հիւանդութիւններն ու անոնց ախտաճանաչումը

Read more »

ՆՈՐ ՍԷՐ «ԶԻՍ ԿԸ ՍԻՐԵ՞Ս» մաս 2

Read more »

Առաջին Սէրը «Զիս կը սիրե՞ս»

Read more »

Ինչու՞ Տ՜էր ինչու՞ – Մաս 2

—————–  

Read more »