5- Մեր եկեղեցւոյ թերութիւնները Մաս2 – «Հոգևոր պատերազմներ»

Ժամանակն է, որ մենք` եկեղեցու նախանձախնդրութիւնից ելնելով բացայայտենք եկեղեցու ներսում տեղի ունեցող թերութիւնները շտկելու, ոչ թէ քննադատելու: Վեր հանել թերութիւնը ուղղելու ակնկալիքով, չի նշանակում քննադատել: