5- Մեր եկեղեցւոյ թերութիւնները Մաս 1 – «Հոգևոր պատերազմներ»

Մեր եկեղեցւոյ թերութիւնները խոշորացոյցի տակ: Ժողովուրդ և հոգևորական դաս, շաղկապուած թերութիւններ Ժամանակն է, որ մենք` եկեղեցու նախանձախնդրությունից ելնելով բացահայտենք եկեղեցու ներսում տեղի ոնեցող թերությունները շտկելու, ոչ թե քննադատելու: Վեր հանել թերությունը ուղղելու ակնկալիքով, չի նշանակում քննադատել: