4- – Գայթակղիլ ու գայթակղեցնել – «Հոգևոր պատերազմներ»