ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ուղիղ եթերԷՆ / հոգևոր քարոզներ

ԵՕԹԸ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ 7 ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ

Հայրաբանութիւն / հոգևոր քարոզներ

Հոգեւոր քարոզներ 2011

Հոգեւոր քարոզներ 2013

ԶԱՍՏՈՒԱԾ ՏԵՍՆԵԼ Զարէհ Եպիսկոպոս

Հոգեւոր քարոզներ 2015

ՇԷՆՈՒԴԱ ՊԱՏՐԻԱՐՔ

ՇԷՆՈՒԴԱ ՊԱՏՐԻԱՐՔ

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ

Ինչպէ՞ս Աստուած հաճեցնել

ոգեւոր քարոզներ 2012

Հոգեւոր քարոզներ 2014

Հոգեւոր քարոզներ 2016