Մի՞թե կարելի է դրամ տալ, և անհանգստություն գնել…

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


Հոգևոր քարոզներ 2019

Օրվա հրամայականը.
1. Եղիր սթափ հավատացյալ քաղաքացի` բանական, ոչ թե զգացական, շեշտը դնելով խոնարհության վրա:
2. Եղիր տեղեկացված և զինված Աստծո զորավոր խոսքի զենքով,  շեշտը դնելով սիրո վրա:
3. Եղիր պատրաստակամ` տալու, և ոչ ակնկալելու, շերտը դնելով նպատակի վրա:
4. Աներկբա եղիր հավատքիդ մեջ հույսով, շեշտը դնելով Տէր Հիսուս Քրիստոսի խոստման վրա, թե`ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը, և թե ես հաղթեցի աշխարհին:
5. Կյանքիդ սանձը ձեռքումդ պահիր, շեշտը դնելով վերջնական նպատակի` Տիրոջ հետ հանդիպելու բաղձալի օրվա վրա, միայն հավատով:
Մի՞թե կարելի է դրամ տալ, և անհանգստություն գնել...
Երբ գնում եք գուշակների և նմանատիպ «ժամանակակից մարգարեների» մոտ, ի՞նչ եք ուզում իմանալ նրանցից ապագայի մասին, երբ գալիքի Տերն էլ է
տիեզերքի Արարիչ Աստված: Եթե ձեր ներկան ճիշտ գնահատեք, ապագան հայտնի կլինի առանց գուշակի:
Ինչ որ եղել է անցյալում, ձեզ հայտնի է: Ինչ որ կա ներկայում, դուք տեսնում եք: Իսկ ապագան յուրաքանչյուրս ենք կառուցում ամեն օր, սխալ կամ ճիշտ:
Ընդ որում մեր կամքով: Եթե հանկարծ գուշակը քեզ ասի, որ ամուսինդ քեզ դավաճանում է...Դա քեզ անշուշտ ցավ կպատճառի: Հոգիդ կխռովվի, կդառնաս անհանգիստ, ներքուստ կատես այն երևակայական մեկին, գուցե նաև կողակցիդ.
Իսկ եթե գուշակը սխալված լինի, քո մեջ անպայման կասկած կառաջանա: Մի՞թե դու դրամ ես տալիս, որ անհանգստություն և անվստահություն ձեռք բերես և քո ընտանիքում կասկածի մթնոլորտ տիրի: Իսկ եթե այդ դավաճանությունը առկա է, ուրեմն ոչ մի գուշակ էլ չի կարող օգնել ձեզ այդ հարցում: Հարկավոր է լսել Նրան, որ ասում է. Լսել էք, թէ ինչ ասուեց. «Մի՛ շնանար».«իսկ ես ձեզ ասում եմ. ամէն մարդ, որ կնոջ նայում է նրան ցանկանալու համար, արդէն շնացաւ նրա հետ իր սրտում։»...
Միակ փրկողը, միակ մխիթարողը, միակ նախախնամողը, միակ օգնողը դարձյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ պատվիրում է ճանաչել ճշմարտությունը, որպեսզի այդ ճշմարտությունը ազատի մեզ կեղծիքից: Այսօր սկսենք ճանաչել, այսօր դառնանք դեմքով դեպի մեր Տերը և այսօր բացենք մեր սրտերը Նրա առջև, քանզի սպասում է.. Հեռու վանեք ձեզնից գուշակներին հիշելով ժողովրդական հայտնի առածը, թե` «Քաչալը դեղ անող լիներ, իր գլխի համար կաներ»...
Չգիտէ՞ք, թէ ում համար, որ դուք ձեզ ծառայութեան մէջ էք դնում հնազանդութեան համար, ծառայ էք, ում որ հնազանդւում էք.
եթէ՝ մեղքին՝ մահուան է տանում, իսկ եթէ՝ Աստծու հնազանդութեանը՝ արդարութեան։ (Հռոմ. 6:16):

Օրվա ընթերցվածք.

Պողոս առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին 2.12-24

12 Բոլոր նրանք, որ մեղանչեցին առանց օրէնք ունենալու, առանց օրէնքի էլ կկորչեն. իսկ նրանք, որ օրէնք ունենալով մեղանչեցին, օրէնքով էլ կդատուեն 13 (որովհետեւ օրէնքը լսողները չեն, որ արդար են Աստծոյ առաջ, այլ օրէնքը կատարողները պիտի արդարացուեն: 14 Եւ ուրեմն հեթանոսները, որ օրէնք չունեն, բնականօրէն են օրէնքի գործերը կատարում. նրանք, օրէնք չունենալով, իրենք իրենց համար իսկ օրէնք են: 15 Նրանք ցոյց են տալիս, որ Աստծոյ օրէնքի պահանջները գրուած են իրենց սրտերում՝ իրենց խղճի վկայութեամբ եւ իրենց խորհուրդների մէջ միմեանց մեղադրելով կամ արդարացնելով), 16 այն օրը, երբ Աստուած պիտի դատի մարդկանց գաղտնի գործերը, ըստ իմ աւետարանի, Յիսուս Քրիստոսի միջոցով: 17 Ահա եւ դու, որ հրեայ ես կոչւում եւ յենուել ես օրէնքին ու պարծենում ես Աստծով, 18 դու, որ գիտես նրա կամքը եւ ընտրում ես բարին ու կրթուած ես ըստ օրէնքի, 19 դու, որ վստահ ես քո անձի վրայ՝ առաջնորդ լինելու կոյրերին, լոյս՝ խաւարի մէջ եղողներին, 20 խրատող՝ անմիտներին, ուսուցիչ՝ մանուկներին, քանի որ վստահ ես, թէ ունես օրէնքի մէջ գիտութեան եւ ճշմարտութեան կատարեալ պատկերացումը… 21 Իսկ արդ, դու, որ ուսուցանում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ չես ուսուցանում. քարոզում ես չգողանալ, գողանում ես. 22 ասում ես չշնանալ, շնանում ես. գարշում ես մեհեաններից, տաճարներն ես կողոպտում. 23 օրէնքով պարծենում ես, օրէնքը խախտելով Աստծուն ես անարգում. 24 որովհետեւ Աստծոյ անունը ձեր պատճառով հեթանոսների մէջ հայհոյւում է, ինչպէս որ գրուած էլ է: