Փրկութիւնը և աստուածային Շնորհը,

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


Հոգևոր քարոզներ 2019

Ինչո՞վ են տարբերվում փրկվածները չփրկվածներից: Փրկուածի բարոյական կեանքը տարբե՞ր է չփրկուածից:Խու- սափենք ոչ թէ մեղքի պատժից, այլ`բուն մեղքից: