Ամուսնալուծման հարցը:

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


Հոգևոր քարոզներ 2019

Ամուսնացած զոյգի միջև երրորդ անձ չի կարող լինել:
Երրորդը միայն նրանց միացնող Աստուած է:
Իսկ եթէ զոյգը Աստծուն բացառում է իր կեանքից և մի այլ երրորդ է (սիրեկան) յայտնւում զոյգի միջև, այդ ամուսնութիւնը մօտենում է բաժանութեան, և Աստուած այլևս չի կարող մեք մարմին համարել նրանց:
Այս երևոյթը կոչւում է շնութիւն....