ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ


քանի մը անզգայ կրօնաւորի անզգամ կենցաղին պատճառաւ որքա՜ն տրտմած է ամբողջ եկեղեցականութիւնը:

Աւա՜ղ, եկեղեցին որքա՜ն վշտացրած է անմեղ կարծուած յարաբերութիւններէ յառաջացած գայթակղութիւններու և հրապարակային խայտառակութիւններու պատճառաւ: քանի մը անզգայ կրօնաւորի անզգամ և անուղղայ կենցաղին պատճառաւ որքա՜ն տրտմած է ամբողջ եկեղեցականութիւնը:
ԽՈՐԷՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ (ԱՇԸԳԵԱՆ)

կենցաղ եկեղեցականաց PDF

Կենցաղ եկեղեցականաց - քահանայի համեստութըւնը.PDF