Սովորենք մեր Եկեղեցու տոները և խորհուրդները.

Հոգևոր քարոզներ 2018 - Hogevor qarozner 2018 hogevor qarozner, hogevor karoz, hogevor karozner 2018, hogevor karoz 2018, հոգևոր քարոզներ, հոգեւոր քարոզ, հոգեվոր քարոզ, պատգամներ, 2018

ՆԻՒԹԻ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

https://www.youtube.com/watch?v=&list=PLv3C0j_n-nFLsU2Gk8oUQAteFUGQZVyR_   http://www.fatherarmen.com/2018/hogevor-qarozner-karozner-85/

Հոգևոր քարոզներ 2018

Սովորենք մեր Եկեղեցու տոները և խորհուրդները.
Հաղորդ լինենք եկեղեցու կյանքին, վտանգից զերծ մնալու համար...
Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ Յոթ խորհուրդները մեզ պատրաստում են՝ յուրացնելու յոթ առաքինությունները:
 
ՅԵԿԵՂԵՑՈՒ ՅՈԹ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
Մկրտություն
Դրոշմ
Հաղորդություն
Ապաշխարություն
Ձեռնադրություն
Պսակ
Օծում կամ կարգ հիվանդաց
 
ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԻՆԳ ՏԱՂԱՎԱՐ ՏՈՆԵՐԸ
Սուրբ Ծնունդ և Աստվածահայտնություն
Սուրբ Զատիկ
Պայծառակերպություն
Վերափոխումն Սուրբ Աստվածածնի
Խաչվերաց
 
ԽԱՉԻ ՉՈՐՍ ՏՈՆԵՐԸ
Երեվումն Սուրբ Խաչի
Խաչվերաց
Վարագա Սուրբ Խաչ
Գյուտ Սուրբ Խաչի
 
ԱՍՏՎԱԾԱԾՆԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՅՈԹ ՏՈՆԵՐԸ
Սուրբ Աննայի հղությունը սուրբ Մարիամ Աստվածածնով
Ծնունդ Սուրբ Աստվածածնի
Տաճարի ընծայումը երեքամյա Մարիամի
Ավետում
Սուրբ Աստվածածնի վերափոխում
Գյուտ տուփի
Գյուտ գոտու
 
Կարող ենք տեղեկանալ նաև յոթ մահացու մեղքերին
և յոթ առաքինություններին:
 
Հպարտություն - Խոնարհություն
Նախանձ - Եղբայրասիրություն
Բարկություն - Հեզություն
Ծուլություն - աշխատասիրություն
Ագահություն - Ողորմածություն
Որկրամոլություն - Ժուժկալություն
Բղջախոհություն - Ողջախոհություն

Օրվա ընթերցվածք.

Պողոս առաքյալի թուղթը գաղատացիներին 1.1-10
Պօղոսը՝ առաքեալ ո՛չ մարդկանց կողմից եւ ո՛չ էլ մարդու միջոցով, այլ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով եւ Հայր Աստծոյ, որ յարութիւն տուեց նրան մեռելներից,  եւ բոլոր եղբայրները, որ ինձ հետ են, Գաղատիայի եկեղեցիների՛դ՝  շնո՜րհ ընդ ձեզ եւ խաղաղութի՜ւն Հայր Աստծուց եւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսից,  որ իր անձը տուեց մեր մեղքերի համար, որպէսզի մեզ փրկի ներկայ այս չար աշխարհից ըստ Աստծոյ եւ մեր Հօր կամքի,  նրան՝ փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:  Զարմանում եմ, որ այդպէս շուտ լքում էք նրան, ով Քրիստոսի շնորհով կանչեց ձեզ, եւ դառնում էք դէպի ուրիշ աւետարան.  բայց ուրիշ աւետարան չկայ. կան ոմանք, որ խռովութիւն են սերմանում ձեր մէջ եւ ուզում են շուռ տալ Քրիստոսի աւետարանը:  Եթէ նոյնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ աւետարանի ձեզ աւելին, քան այն, որ մենք աւետարանեցինք ձեզ, նզովեա՛լ լինի:  Ինչպէս աւելի առաջ էլ ասացինք, հիմա էլ դարձեալ ասում եմ. եթէ մէկն աւետարանի ձեզ աւելին, քան ինչ որ դուք ընդունեցիք, նզովեա՛լ լինի: Արդ, մարդկա՞նց եմ ձգտում հաճոյացնել, թէ՞ Աստծուն. կամ մարդկանց հաճելի լինե՞լ եմ ուզում: Եթէ ջանայի մարդկանց հաճելի լինել, ապա Քրիստոսին ծառայ չէի լինի: