Ինչպէ՞ս հաւատամ թէ այս Գեղարդը իսկականն է։

Սիրելի հաւատացեալներ

Անձնապէս մասնագէտ չեմ, և ոչ ալ տեսած եմ Գեղարդը որը խոցեց իմ Տիրոջ և Փրկչի կողը։
Տէր Ասողիկի պահուածքն ու վերաբերմունքը այդ Սրբութեան հետ բաւարար էին ինձ համար ապացուցելու թէ այդ իսկական Գեղարդը չի կրնար ըլլալ. Այսպիսի սրբութիւն մը ձեռքերուն մէջ բռնողը պարտի խոնարհութեամբ և երկիւղածութեամբ վերաբերիլ անոր հետ։ Տէր Ասողիկը նոյնիսկ չխաչակնքուեց կամ չհամբուրեց իսկ այդ Սրբութիւնը։
Միթէ՞ այսպիսի Սրբութիւն ձեռքերուն մէջ ունեցողը կը համարձակի անիծել ուրիշներուն։

Ես ինչպէ՞ս հաւատամ թէ այս տեսանիւթի մէջ յայտնուող Գեղարդը իսկականն է։ Հետևաբար պիտի խնդրեմ Դիտել և դատել…