«Ամուր բռնեցէք ձեր ունեցածը մինչև ես գամ» Յայտնութիւն Յովհաննութիւն 2:18-29