«Ողջ անուն ունիս, բայց մեռած ես. արթնցիր և զօրացուր մնացեալ կարողութիւններդ»  / hogevor qarozner hayeren/ հոգևոր քարոզներ