Ի՞նչ ունի հայ եկեղեցին պահպանելու: Երկու Գլուխներ՝ առաջնորդնե՞ր, ժողովրդաւարութիւ՞ն թէ մէնատիրութիւն, կղերապէտութիւն՞ն.