Այս մանկան հավատքից է պետք համայն մարդկությանը.  / հոգևոր քարոզներ /