Աղոթքն իբրև անհրաժեշտություն ինչպե՞ս զգանք: hogevor karozner